Balsareny

Festa dels Traginers
Tradicional d’Oficis Febrer